Jäseneksi?

Suomen Asianajajaliiton jäsenenä sinulla on oikeus käyttää lailla suojattua asianajajan ammattinimikettä. Asianajajaliitto toimii valtakunnallisesti paikallisosastoissa, joiden jäseniä kaikki asianajajat ovat. Jos jäsenedellytyksesi täyttyvät, lähetä hakemuksesi Asianajajaliitolle jo tänään!

Hae asianajajaksi
-

Helsingin Asianajajayhdistys

HAY on yksi kahdestatoista Suomen Asianajajaliiton paikallisosastosta

Suomen Asianajajaliitto toimii valtakunnallisesti kahdessatoista paikallisosastossa. Helsingin Asianajajayhdistys on yksi Suomen Asianajajaliiton kahdestatoista paikallisosastosta.

Helsingin Asianajajayhdistyksen jäseniä ovat kaikki ne Suomen Asianajajaliiton jäsenet, jotka toimivat asianajajina pääasiallisesti yhdistyksen alueella.

HAY:n toiminta-alue

Helsingin Asianajajayhdistyksen alueena on Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan maakunnat lukuun ottamatta niitä kuntia, jotka kuuluvat Päijät-Hämeen osastoon.

HAY:n hallitus

Paikallisosastojen puheenjohtajat ja niiden hallitusten muut jäsenet toimivat Suomen Asianajajaliiton paikallisina yhteys- ja luottamushenkilöinä. Paikallisosastojen jäsenet valitsevat edustajansa valtuuskuntaan jäsenlukumääränsä mukaisessa suhteessa.

Helsingin Asianajajayhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kahdeksan muuta jäsentä.