-

Uudet verkkosivut avattu

HAY
0 kommenttia

Tervetuloa Helsingin Asianajajayhdistyksen uudistuneille verkkosivuille. Voit antaa sivuista palautetta.

Vuonna 1909 perustettu Helsingin Asianajajayhdistys on suurin Suomen Asianajajaliiton 12 paikallisosastosta. Helsingin Asianajajayhdistyksen toimialue kattaa Helsingin, Espoon ja Vantaan lisäksi suurimman osan Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan maakuntien alueesta. Helsingin Asianajajayhdistyksen jäsenmäärä on yli 1.300 ja se muodostaa yli puolet koko Suomen Asianajajaliiton jäsenmäärästä. 

Helsingin Asianajajayhdistyksen tarkoitus on toimia paikallisosastonsa asianajajien ja muiden asianajotoimistossa työskentelevien lakimiesten yhteisenä foorumina ja tätä tarkoitusta varten järjestää jäsenistölleen koulutusta, kulttuuritapahtumia, juhlia ja muita vapaa-ajantapahtumia sekä matkoja. Yhdistys tukee lisäksi jäsenistön urheilutoimintaa. Yhdistys järjestää vuosittain erillisiä tapahtumia myös paikallisosaston alueen asianajotoimistojen toimistohenkilökunnalle. 

Yhdistyksen perinteiset vuosittaiset tapahtumat ovat sekä ulkomaille että Leville suuntautuvat hiihtoseminaarimatkat, kesäpäivä, ulkomaille suuntautuva syysmatka ja joululounas.

Helsingin Asianajajayhdistys edustaa jäseniään ja valvoo jäsenistönsä etua Suomen Asianajajaliitossa. Yhdistyksellä on edustajansa muun muassa Suomen Asianajajaliiton hallituksessa, valtuuskunnassa, valiokunnissa ja asiantuntijaryhmissä. Yhdistyksen jäsenet osallistuvat säännöllisesti muun muassa Suomen Asianajajaliiton projektityöryhmiin sekä asianajajatutkinnon järjestämiseen pienryhmäopettajina. Lisäksi yhdistys tekee yhteistyötä tuomioistuinlaitoksen kanssa esimerkiksi järjestämällä yhteisiä koulutustilaisuuksia sekä laatuhanke- ja muissa työryhmissä.

Helsingin Asianajajayhdistys vastaa paikallisosastonsa alueen maksuttoman asianajajapäivystyksen järjestämisestä. Tällä hetkellä asianajajapäivystys toimii Töölön ja Itäkeskuksen kirjastoissa Helsingissä, Isossa Omenassa Espoossa, Mäntsälässä ja Nurmijärvellä.

Yhdistyksen erityiset vuosittain valittavat vastuuhenkilöt puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi ovat:

Koulutusvastaava: Nina Solas-Iloniemi
Kulttuurivastaava: Kristiina Lindholm
Asianajajahuoneesta vastaava: Mikko Lehto
IT-vastaava: Niko Jakobsson
AIPA-vastaava: Niko Jakobsson
Oikeuskasvatusvastaava: Katja Halonen
Syysmatkavastaavat: Max Lindholm ja Katja Halonen

Helsingin Asianajajayhdistys toteuttaa paikallisosastonsa alueella Suomen Asianajajaliiton valvonta- ja ohjaustehtävää suorittamalla ensi- ja toimistotarkastukset ja järjestämällä valvonta-asioiden sovittelumenettelyn. Yhdistyksen hallituksen jäsenet haastattelevat Suomen Asianajajaliiton jäseniksi pyrkivät lakimiehet paikallisosastonsa alueelta.